sobota, 17 sierpnia 2019

IPET najważniejsze informacje - czym jest? Jak go napisać? Gotowy wzór do pobrania

Dostałam od Was wiele pytań dotyczących IPET-u i postanowiłam, że stworzę dla Was post dotyczący tej tematyki. Myślę, że będzie krótko (mam nadzieję!😃), zwięźle i na temat, a Wam wszystko się rozjaśni. Aby dodatkowo ułatwić Wam pracę na końcu postu będzie na Was czekał gotowy wzór do pobrania z którego będziecie mogli skorzystać.😊

IPET to skrót od: indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny
Jest to ważny i podstawowy dokument regulujący funkcjonowanie dziecka z orzeczeniem w przedszkolu bądź w szkole. Jeśli więc w Waszej grupie znajduje się dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego taki IPET musi powstać.

Wszystkie ważne informacje znajdują się w rozporządzeniu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Warto śledzić jego zmiany, bo te potrafią niestety pojawiać się często. Dzisiejszy post oparty jest o aktualnie obowiązujące rozporządzenie - ujęłam wszystkie najważniejsze informacje.

 • Kto przygotowuje IPET? IPET przygotowuje Zespół danej placówki składający się z pracowników pracujących z dzieckiem, przy udziale rodziców dziecka. 
 • Kto jest odpowiedzialny za IPET? Dyrektor jest odpowiedzialny za realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu, a dla jak najefektywniejszego działania, wskazuje osobę, która będzie koordynowała pracę zespołu opracowującego IPET. Najczęściej jest to wychowawca lub specjalista (pedagog, psycholog, pedagog specjalny).
 • Na jakiej podstawie przygotowuje się IPET? Podstawą do przygotowania IPET-u są informacje zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz informacje pochodzące z wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (tzw. WOPFU), którą tworzą pracownicy i specjaliści pracujący z dzieckiem.
 • Jaki jest termin przygotowania IPET-u? Program powinien być przygotowany do 30 września bądź w terminie 30 dni od przekazania przez rodziców orzeczenia. Dokument tworzony jest na dany etap edukacyjny i przynajmniej 2 razy do roku powinien objęty być ewaluacją.
 • Na jak długo przygotowuje się IPET? IPET tworzy się na okres, na jaki wydano orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż dany etap edukacyjny. Nie znaczy to jednak, że tworzymy IPET i to koniec. Aby dokument ten spełniał swoją rolę należy go analizować i w miarę potrzeb modyfikować oraz uzupełniać. Dlatego tak ważne są spotkania zespołu na których można podsumować dotychczasową pracę i wprowadzić ewentualne zmiany.
 • Jak często powinny odbywać się spotkania zespołu? Według ustawy w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy do roku.
 • Czy IPET I WWRD to to samo? Czy muszę przygotować IPET dla dziecka, które ma tylko WWR? Na obydwa pytania odpowiedź brzmi NIE. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny opracowuje się wyłącznie dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Placówka nie jest zobligowana do tworzenia takiego programu na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Dla dziecka, które posiada tylko opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju przygotowujemy indywidualny program wspomagania rozwoju.

Rola rodziców przy tworzeniu IPET-u jest bardzo ważna. Mają oni prawo do tego, aby uczestniczyć w spotkaniach zespołu, a także być częścią opracowywania i modyfikacji samego programu. Ważne jest to, aby pamiętać o obowiązku powiadomienia rodziców dziecka o posiedzeniu zespołu - można to zrobić pisemnie lub w sposób przyjęty w danej placówce -  w ustawie nie znajduje się jednak termin w jakim powinni być powiadomieni, ale myślę, że wypadałoby to zrobić na tyle wcześnie, aby rodzice mogli zorganizować swój czas. Naszym obowiązkiem jest także dostarczenie rodzicom kopii IPET-u.
Jeśli chodzi o rolę rodziców w tworzeniu IPET-u to musimy pamiętać o tym, że w ustawie istnieje zapis dotyczący tego, że należy zawrzeć w nim działania wspierające rodziców oraz zakres współpracy z nimi - w szablonie do pobrania będziecie mieli gotowe formułki, które możecie wykorzystać. Rodzic powinien być aktywnym uczestnikiem i pomagać nam w procesie kształcenia i terapii - nie bójmy się z rodzicami rozmawiać i nauczmy się wymieniać opinie oraz spostrzeżenia.

Nie ma jednego obowiązującego wzoru IPET-u. Każda placówka może wypracować własne propozycje najbardziej adekwatne do ich potrzeb i organizacji pracy. Ustawa wskazuje jednak to, co każdy IPET powinie zawierać:

Jeśli chodzi u punkt 8 należy pamiętać o tym, że przy organizowaniu takich zajęć dla dziecka z niepełnosprawnością nie jest potrzebna ani zmiana orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, ani tym bardziej orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania. Pamiętajcie, że rozwiązanie powinno być stosowane do wybranych zajęć edukacyjnych, może też być stosowane okresowo, w razie zaistniałej potrzeby. Dyrektor, po konsultacji z zespołem oraz w porozumieniu z rodzicami ucznia, może zdecydować o zaprzestaniu tej formy pracy np.: w sytuacji poprawy funkcjonowania ucznia czy w związku z likwidacją barier środowiskowych.

Przy pisaniu IPET-U zawsze musimy go dostosować do konkretnej niepełnosprawności dziecka, pamiętając jednak o tym, że jest to dokument służący indywidualizacji - tak jak nie ma dwóch takich samych ludzi tak nie powinniśmy tworzyć IPET-u na zasadzie kopiuj-wklej. W zależności od niepełnosprawności nasze działania będą mieć charakter:
 • rewalidacyjny w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych,
 • resocjalizacyjny dla ucznia niedostosowanego społecznie,
 • socjoterapeutyczny dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
Warto pamiętać, że istnieje możliwość zmiany zapisów w IPET, jeśli stwierdzono, że dane zajęcia nie są już potrzebne. Należy wtedy zmienić rodzaj zajęć lub wymiar godzin. Dlatego tak ważne są spotkania zespołu, regularna ocena funkcjonowania, bieżąca obserwacja i kontakty z rodzicami.

Jak już pewnie zauważyliście IPET i WOPFU to dwa "nierozerwalne" ze sobą dokumenty. Na podstawie WOPFU oraz opinii o potrzebie kształcenia specjalnego tworzymy program dla danego dziecka. Niektórzy uwzględniają w tym samym dokumencie IPET oraz WOPFU - ja je oddzielam umieszczając informacje w IPET o tym, że WOPFU stanowi załącznik do tego dokumentu. Warto zapytać w swojej placówce, jakie ma wymagania, co do tej kwestii - ustawa jej nie reguluje. Jeśli jest takie wymaganie, aby ich nie rozdzielać wystarczy, że dokleicie WOPFU do gotowego szablonu, który ściągnięcie. Samej wielospecjalistycznej ocenie funkcjonowania uczenia poświęcę osobny post.😊

Dotyczy to punktu: formy i okres udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ustawa reguluje, jakie zajęcia powinny znaleźć się na danym etapie edukacyjnym. Wystarczy, że w zależności od etapu edukacyjnego sprawdzimy sobie jakie zajęcia możemy wpisać w IPET i uwzględniamy w nim te, których dane dziecko potrzebuje. Poniżej ściąga:

W przedszkolu:

 • zajęć rozwijających uzdolnienia;
 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 • zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
 • porad i konsultacji.

W szkole:

 • klas terapeutycznych;
 • zajęć rozwijających uzdolnienia;
 • zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
 • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 • zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu - w przypadku uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych;
 • zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
 • porad i konsultacji;
 • warsztatów.
W szablonach do ściągnięcia z komentarzami i wskazówkami znajdziecie informację dotyczącą zajęć rewalidacyjnych, które przysługują dzieciom z niepełnosprawnością - obowiązująca ustawa narzuca uwzględnienie w IPET konkretnych zajęć dla trzech rodzajów niepełnosprawności: spektrum autyzmu, dzieci niewidomych oraz z zaburzeniami mowy lub jej brakiem (afazja). 

         Przygotowałam dla Was gotowy wzór do ściągnięcia w dwóch wersjach - z komentarzami i wskazówkami oraz pusty do uzupełniania. Możecie je pobrać z chomika TUTAJ lub poprzez dysk google TUTAJ. Pobierajcie, korzystajcie - będzie mi wówczas miło jeśli zostawicie jakiś ślad po sobie😊 Wzór jest w pełni edytowalny (plik WORD)

         Macie jakieś pytania? Śmiało zadawajcie je pod tym postem - w miarę mojej wiedzy i doświadczenia postaram się Wam pomóc.😊

         niedziela, 11 sierpnia 2019

         Praca z dzieckiem z dysleksją - recenzja "Gimnastyka umysłowa dyslektyka"

         Jeśli pracujecie z dziećmi z dysleksją to dzisiejszy post będzie dla Was! Zapraszam na recenzję "Gimnastyka umysłowa dyslektyka" Wydawnictwa WIR. Obydwa zestawy świetnie sprawdzają się na zajęciach wyrównawczych, a dzieci bardzo je lubią - musiałam więc podzielić się z Wami ich recenzją. 😃

         "Gimnastyka umysłowa dyslektyka" to seria czterech narzędzi terapeutycznych składających się z dwóch zestawów: patrzę! oraz obliczam!. Każdy z nich składa się z kart spiętych plastikowym gwoździem - jest to świetne rozwiązanie dzięki, któremu korzystanie z nich jest niezwykle łatwe i wygodne. Dzieci bardzo polubiły taką formę pracy z tego względu, że nie są to typowe książki czy karty pracy, które zwykle wykorzystujemy podczas ćwiczeń wyrównawczych. Jest to więc bardzo atrakcyjna alternatywa. Musimy pamiętać, że podczas pracy z dziećmi z dysleksją bardzo ważne jest to, aby dostarczać im zadowolenia z podejmowanej aktywności - pracując tymi kartami dzieci na prawdę się bawią, a jeśli dodatkowo damy in możliwość wybrania kart z ćwiczeniami - satysfakcja z pracy gwarantowana.😃

         "Gimnastyka umysłowa dyslektyka. Patrzę!" to zestaw kart, który nastawiony jest na rozwijanie bardzo ważnej sfery u dzieci z dysleksją - percepcji wzrokowej. Jest to trening wzrokowy, który dodatkowo rozwija koncentrację, uważność oraz zapamiętywanie. Znajdziemy tutaj ćwiczenia z zakresu: analizy i syntezy, porównywania, klasyfikowania, uogólniania, abstrahowania, stałości postrzegania, spostrzegania figury i tła, kierunkowości oraz pamięci wzrokowej. 

         "Gimnastyka umysłowa dyslektyka. Obliczam!" to karty nastawione na rozwijanie sfery poznawczej, oraz myślenia logicznego. Przed dziećmi stoją różne matematyczne wyzwania. Znajdziemy tutaj ćwiczenia bazujące na wyobraźni i orientacji przestrzennej, odwzorowywaniu figur i wzorów, ćwiczące umiejętność konstruowania, rozumienia, wnioskowania, uogólniania, dostrzegania regularności powtarzających się sekwencji, rozumienia symboli, koncentracji i przeliczania.

         Jak widzicie obydwa zestawy choć bazują na innych sferach rozwoju stanowią idealną całość, którą możemy wykorzystać podczas pracy z dzieckiem. Mają niewielkie rozmiary w związku z czym nie zajmują wiele miejsca - a myślę, że każdy nauczyciel czy terapeuta doceni ten fakt!😊 Jeśli stawiamy podczas pracy na samodzielność dziecka to z tyłu każdego zestawu znajdują się odpowiedzi dzięki czemu mamy więc element samokontroli. No i najważniejsze! Choć seria skierowana jest dla dzieci z dysleksją to śmiało możemy wykorzystać je do pracy i zabawy z dziećmi, które po prostu mają problemy w konkretnej sferze - seria patrzę! dla dzieci z problemami w obszarze percepcji wzrokowej, a serię obliczam! dla dzieci, które wymagają rozwijania sfery poznawczej czy umiejętności matematycznych. Uważam, że to bardzo wartościowe środki dydaktyczne. Dzieci lubią na nich pracować. Każdy zestaw zawiera bardzo dużą ilość ćwiczeń. Mają atrakcyjną dla dzieci formę.