środa, 27 lipca 2016

Pomysły na zabawy integracyjne z dziećmi: wizytówki, niedokończone zdania, zabawy na powitanie, zabawy na poznanie imion

/Grafika: freepick.com/ 
Pomysły na zabawy, które pojawią się w dzisiejszym poście pochodzą z genialnej książki "Muzyczna pedagogika zabawy w pracy z grupą" autorstwa U. Bissinger-Ćwierz. Nie będę podawać oczywiście wszystkich propozycji zabaw ponieważ większość przeznaczona jest dla osób starszych i młodzieży w związku z tym wybrałam tylko te, które nadadzą się do pracy z dziećmi w przedszkolu i szkole podstawowej. 

Wszystkie zabawy wliczone są do tzw. metod wstępnych na początek zajęć, które obejmują wszelkie powitania oraz wzajemne poznanie się uczestników. Pierwsza grupa zabaw to tzw. wizytówki. To one pozwolą dzieciom na umożliwienie mówienia do siebie po imieniu, co szczególnie przydatne jest, gdy dana grupa się nie zna. Wizytówki można wykorzystać z dziećmi w każdym wieku, jednak trzeba pamiętać, aby dostosować je do możliwości percepcji uczestników.
1. Pierwsza litera:
Każde dziecko robi wydzierankę pierwszej litery swojego imienia. Następnie wpisuje na nią pozostałe litery, a potem przyczepia ją do swojego ubrania. 

2. Imię i zdrobnienia:
Każde dziecko wypisuje na kartce swoje imię oraz wszystkie zdrobnienia, jakimi się do niego zwracano np. Dorota, Dorotka, Dorusia, Dora, Mała, itd. Następnie każdy po kolei prezentuje swoją wizytówkę. 
3. Krzyżówka:
Na kartce każde dziecko wpisuje pionowo drukowanymi literami swoje imię. Do każdej litery dopisuje cechę, która go charakteryzuje. Następuje prezentacja wizytówek bądź dzieci przyczepiają je do ubrania.

Drugą grupę zabaw stanowią tzw. niedokończone zdania. Ich głównym zadaniem jest to, aby prowadzący mógł poznać oczekiwania i obawy dzieci wobec zajęć, ale także poznać ich potrzeby, uczucia, co jest dla nich trudne, a co ważne. Uważam, że jest to bardzo cenna forma zabawy, szczególnie przy pracy ze starszymi dziećmi z problemami, ponieważ zbliżona jest do psychologicznych testów badających różne funkcje człowieka, pozwoli więc nam na dostarczenie wielu cennych informacji. Sama autorka podkreśla, że łatwiej jest z coś osiągnąć, jeśli wiemy czego uczestnicy chcą. 
1. Oczekiwania:
Oczekiwania polegają na poznaniu oczekiwań i potrzeb dzieci. Rozmawiamy z nimi używając zdań typu: Od zajęć oczekuję...; Jestem tu ponieważ...; Aby dobrze czuć się na zajęciach, potrzebuję...
2. Obawy:
Jest to analogiczna zabawa do oczekiwań, ale rozmowa opiera się na zdaniach typu: Obawiam się, że te zajęcia...; Będę rozczarowana tymi zajęciami, jeśli...; Jestem tu, chociaż... 
3. Inne:
Ta kategoria zdecydowanie jest najlepsza dla młodszych dzieci. Również rozmawiamy z dziećmi, ale proponujemy dokańczanie zdań, które obejmują wszystkie tematy dowolnie związane z zajęciami, które będą prowokować do snucia refleksji, np: Muzyka jest dla mnie...; Gdybym mogła być instrumentem...; Ostatni raz bawiłam się...
Powyższe trzy propozycje zabaw, a dokładniej przykłady zdań zostały podane ściśle według książki. Stanowią więc podporę do wymyślania własnych pomysłów, które możemy wykorzystać podczas zajęć. Dzieci uwielbiają bawić się w dokańczanie zdań warto jest więc korzystać z tej techniki.

Trzecią grupę stanowią zabawy na powitanie. Zabawy te rozluźniają atmosferę, wywołują uśmiech i pozwalają na aktywność oraz kontakt z drugim człowiekiem. 
1. Polecenia przy muzyce:
Każde dziecko w rytmie muzyki porusza się po sali w dowolnym kierunku i w dowolny sposób. Prowadzący podaje polecenia, które dzieci wykonują pojedynczo:
  • Witamy się skinieniem głowy, głębokim ukłonem, przez podanie dłoni, przez klaśnięcie oburącz nad głową
  • Rytmicznie klaszczemy
  • Rytmicznie tupiemy
  • Poruszamy się do tyłu, w lewo, w prawo
Bądź w parach:
  • Pchamy plecy "zapierającego się partnera"
  • Klaszczemy nawzajem w ręce
Muzyka podczas tej zabawy powinna być żywa i rytmiczna. Przykładowa muzyka to piosenka Blues Brtohers "Everybody need somebody to love":

2. Okręt:
Dzieci stoją bardzo blisko siebie, w ciasnym kole łącząc splecione ręce na plecach sąsiadów. Reagują dźwiękiem i ruchem na hasła prowadzącego. Z czasem uczestnicy mogą sami włączać się do zabawy i sami podawać hasła. Zabawa ta jest propozycją również na zabawę plenerową. 
Polecenia do wykonania:

3. Dzień dobry:
Tutaj będą potrzebne trzy instrumenty perkusyjne np. trójkąt, tamburyn, bębenek.
Wszyscy tańczą swobodnie przy akompaniamencie muzyki. W przerwach w muzyce prowadzący demonstruje dźwięk na instrumencie, a dzieci mają przywitać się poprzez dotknięcie:
  • trójkąt - dłoni
  • bębenek - stóp
  • uszu - tamburyn
4. Portret:
Na podłodze kładziemy wszystkie pomoce (mazaki, kredki, kostka do gry) i arkusz papieru. Podajemy dzieciom instrukcje: Narysuj tyle elementów portretu, ile wyrzucisz oczek
Powstaje wspólny obraz, który zwykle bywa bardzo śmieszny. Portret jest dowolny - może być wymyślonej postaci, może być jakiegoś dziecka w grupie bądź postaci z bajki, itd. 
5. Piosenka powitalna:
Uczestnicy ustawiają się parami, twarzami do siebie. Tworza się dwa koła - wewnętrzne i zewnętrzne. Śpiewając tekst wykonują gesty:
Wszyscy są! - klaśnięcie, klaśnięcie prawą dłonią w prawą dłoń partnera
Witam Was! - klaśnięcie, klaśnięcie lewą dłonią w lewą dłoń partnera
Zaczynamy, już czas. 
Jestem ja. - pokazujemy oburącz na siebie
Jesteś ty. - pokazujemy oburącz na partnera
Raz, dwa, - dwa klaśnięcia oburącz w dłonie partnera
Trzy. - klaśnięcie w dłonie następnego partnera stojącego po prawej stronie, koło zewnętrzne przesuwa się o jedną osobę w prawo. Czwarta grupa to zabawy na poznanie imion. 
1. Rundka z imieniem:
Siedzimy w kręgu na krzesłach albo podłodze. Prowadzący, jako pierwszy podaje swoje imię robiąc przy tym charakterystyczną minę do sąsiada z prawej strony. Ten powtarza to samo do następnego, aż "imię z miną" powróci do nadawcy.
2. Jestem i lubię:
Wszyscy siedzą w kręgu. Zabawę rozpoczyna prowadzący mówiąc: Jestem Kamila i lubię robić tak...(tu pokazuje gest np. klaszcze w ręce). Następna osoba mówi: To jest Kamila, która lubi robić tak i pokazuje gest, a ja jestem Irena i lubię robić tak... W ten sposób każde dziecko przedstawia się.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz